Wat is een ACP?

Wat is een ACP?

Bij Advance Care Planning (ACP) worden de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten rond het levenseinde besproken met een zorgverlener en worden deze vastgelegd. Verschillende projecten richten zich op ACP, door bijvoorbeeld een ACP methodiek te ontwikkelen of te implementeren in de praktijk.

Wat is een ACP gesprek?

Advance care planning (ACP) is een proces waarbij de patiënt met zijn of haar behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen (1).

Waarom advance care planning?

Waarom is advance care planning (ACP) bij COVID-19 zo belangrijk? ACP-gesprekken zijn bedoeld om te spreken over wensen, doelen en voorkeuren van zorg van de patiënt en gericht op het maken van geïnformeerde en realistische keuzes die passen bij de individuele situatie van de patiënt.

Welke zorgvragers tref je aan bij Advanced care?

Veel kwetsbare ouderen ervaren een langere periode van achteruitgang waarbij een kleine verandering in gezondheid een flinke toename van zorgbehoefte kan indiceren. Ook kan een ontregeling de laatste levensfase inleiden.

Wat is een ACP injectie?

Een ACP injectie is een injectie met eigen plaatjesrijk bloedplasma. Het wordt vaak toepast bij patiënten met slijtage (artrose) of chronische peesklachten. Het effect is over het algemeen langer dan de traditionele injecties, zoals corticosteroïden. ACP staat voor ‘autoloog geconditioneerd plasma’.

Wat doet advance care met kwaliteit van leven van de zorgvrager en diens naasten?

Advance care planning is een proces waarbij zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen om in terugkerende dialoog – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren.

Wat doet Advanced care met kwaliteit van leven van de zorgvrager en diens naasten?

Wat is de surprise question?

Patiënten in de palliatieve fase worden tijdig herkend. Hiertoe kan de zorgverlener zichzelf de zogenaamde surprise question stellen: ‘Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden? Dit kan gedaan worden door de hoofdbehandelaar of andere zorgverleners.

Wat is proactieve zorgplanning?

Proactieve zorgplanning is een continu en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. De zorgverlener kan hier al vroeg in het ziektetraject mee starten, in het kader van bewustwording van de eigen eindigheid bij de patiënt.

Wie voert het ACP gesprek?

De huisarts of de specialist, evt. samen met de wijkverpleegkundige.

Wat kost een ACP injectie?

Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. De materiaalkosten van de ACP-injectie worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en bedragen € 150 euro per injectie. Deze kosten worden ook niet vergoed vanuit de aanvullend verzekering.

Is een ACP injectie pijnlijk?

Bij deze methode wordt bloed afgenomen uit uw arm en bewerkt om het plasma deel van het bloed te behouden. Dit plasma, waarin lichaamseigen groeifactoren zijn geconcentreerd, wordt onder plaatselijke verdoving ingespoten in het gewricht. De injectie in de knie werkt ontstekingsremmend. Dit leidt tot minder pijn.